Missie

Ondernemerschap in onderwijs is noodzakelijk om een flexibele onderwijsorganisatie op te bouwen. Een goede kwaliteit van het geboden onderwijs is geen garantie voor bestaansrecht en continu├»teit. Ongecontroleerde leerlingenfluctuaties kunnen snel leiden tot personele, organisatorische en financiële problemen.

Voor goed onderwijs en een gezonde bedrijfsvoering hebben de scholen niet alle ingrediënten zelf voorhanden. Er is sprake van een sterke afhankelijkheid van externe partijen, te weten andere scholen, gemeenten, de rijksoverheid en de politiek.

Willen scholen/schoolbesturen sturen op kwaliteit en continuïteit dan verlangt dat niet alleen een open houding naar alle stakeholders, maar ook samenwerking op gemeenschappelijke aandachtsvelden. In de versterking van de relatie tussen scholen, bedrijven, gemeentelijke en non profit instellingen is voor alle partijen veel winst te behalen.

Ook binnen de onderwijssector is het in het belang van leerlingen en docenten optimaal samen te werken en kennis te delen. Doorlopende leerlijnen zijn een actueel thema in alle onderwijssectoren.Ed Peters Advies

Stalmeesterslaan 54

6581 GB Malden


Tel:   +31(0)24  -3502591

Mob: +31(0)6    -55897171